Räyskälä-säätiön toiminnanjohtajan tiedote 4/2013           23.12.2013

Talvi tekee tuloaan edelleen, nyt  mennään jo uutta kesää kohti! Päivät alkavat pidentyä jälleen.

Hallintoneuvosto ja uusi hallitus

Hallintoneuvosto kokoontui 19.12.2013 ja valitsi erovuoroisten tilalle uudelleen Vesa Airaksisen ja Lassi Salosen. Uutena hallitukseen valittiin Heikki Horma. SIL valitsi edustajakseen toiminnanjohtaja Timo Latikan. Hallituksen jäsenet: Vesa Airaksinen (pj), Lassi Salonen (vpj), Heikki Horma, Hannu Korhonen, Timo Latikka, Markku Mathlin, Kimmo Pulkki.

Sähkömaksut
Osa Räyskälän ilmailukeskuksen sähkönkäyttäjistä on ilmoittanut sähkömittarin lukemat. Säätiö laskuttaa ilmoitettujen kulutuslukemien perusteella eli lasku tulee. Ilmoittakaa mielellään emaililla toiminnanjohtajalle lukemat niin voimme toimia ekologisesti ja laittaa laskun tulemaan emaililla.

Puiden kaatamista ilmailukeskuksessa ja sen lähistöllä
Metsähallitus on suunnitellut hakkuita ihan kentän välittömään läheisyyteen.  Metsähakkuut on meidän kenttäalueelle suunniteltu huhtikuulle 2014. Olemme kiertäneet aluetta ja kaadettavaksi merkityt puut on nauhoitettu KELTAISELLA nauhalla- älkää itse laittako keltaista nauhaa:
- vaunualueella harvennusta niissä paikoissa joita pyydetty harventamaan
- ns. varjokuja harvennetaan asuntovaunujen paikoiksi
- Pilhun hallin ja laskuvarjokerhon välinen alue avohakkuu
- Cafe26 parkkipaikan alueella harvennuksia
- 08 etelän puoleisella alueella avohakkuu

Kävimme toisenkin kerran katsomassa korjuuesimiehen kanssa vaunualueen kaadettavaksi suunniteltuja paikkoja. Se kone joka kaataa puita on niin iso, että jos vaunuja ei siirretä vähintään 2m etäisyydelle kaadettavaksi aiotusta puusta niin metsäkone ei pysty kaatamaan ko. puuta. Samoin on siirrettävä vaunuja sekä rakennelmia kaadettavan puun kaatosuunnasta. Keväällä ennen aiottua puiden kaatoa tehdään vielä yksi katselmus vaunualueella. Jos silloin joidenkin puiden kaataminen on mahdotonta niin niitä ei kaadeta. Toisaalta jos kaadettavien puiden lukumäärä jää vähäiseksi niin puiden kaataminen siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Kunkin olisi nyt katsottava oman vaunun läheisyys ja keskusteltava myös naapureiden kanssa puiden kaatamisen tarpeellisuudesta.  

Vahingonvaara!!
Kaadettaessa puita- erityisesti mäntyjä- voi niiden oksat lentää monta kymmentä metriä. Paksu oksa voi rikkoa asuntovaunun/asuntoauton ikkunan helposti. Tämän vuoksi suosittelemme siirtämään vaunun puiden kaadon ajaksi esimerkiksi halliaukiolle tai muuten riittävän kauaksi suunniteltujen puun kaatojen luota.  Samoin kaikki rakennelmat jotka haluaa suojella olisi purettava huhtikuun hakkuiden alta pois.

MM2014 valmistelut
MM2014 ajalle 16.6.-6.7.2014 halutaan innokkaita vapaaehtoisia. Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle.

Tarjoa asuntovaunua/asuntoautoa vuokralle kilpailuiden ajalle 16.6.-6.7.2014

Toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014!

 

Sakari Kuosmanen
toiminnanjohtaja
Räyskälä-Säätiö